IDICO Tân PhúIDICO Tân Phú

by taihuynh1412

NĂM 2018 DOANH THU IDICO ĐẠT 111% KẾ HOẠCH ĐỀ RA

Ngày 14/1/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, TCT IDICO đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Ông Ninh Mạnh Hồng – Chủ tịch HĐQT TCT IDICO; Ông Nguyễn Văn Đạt – TGĐ TCT IDICO; các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đại diện Công đoàn, lãnh đạo các phòng ban và các Đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty IDICO.

Ông Nguyễn Văn Đạt – TGĐ TCT IDICO phát biểu tại Hội nghị

Để đạt được kế hoạch đề ra, TGĐ Nguyễn Văn Đạt khẳng định: Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; tiếp tục bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức Công ty cổ phần và mục tiêu phát triển của Tổng công ty; Hướng tới một mô hình quản lý và quản trị tiên tiến thông qua việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp phù hợp với mô hình hoạt động mới; Tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án lớn, có yêu cầu kỹ thuật cao; phân tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh và có lãi; Tập trung và huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và kinh doanh các dự án đang thực hiện; Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư các dự án lĩnh vực khu công nghiệp, giao thông, nhà ở và đô thị.

Theo đó, năm 2018, tình hình tài chính của toàn tổ hợp IDICO phát triển ổn định với: Doanh thu 5.798 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch năm); lợi nhuận 647 tỷ đồng (đạt 131% kế hoạch năm); tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 11,16%. Trong đó, các đơn vị có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận là Công ty mẹ IDICO, IDICO-URBIZ; IDICO-CONAC, IDICO-UDICO, IDICO-SHP, IDICO-LINCO; IDICO-ICC, IDICO-IDI.

Trong năm 2018, IDICO đã bám sát danh mục đầu tư các dự án được duyệt như: KCN Nhơn Trạch 5, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hựu Thạnh, Cầu Nghìn, Mỹ Xuân B1, Quế Võ 2; Xây dựng Cầu mới Tân Kỳ Tân Quý… với tổng giá trị thực hiện đầu tư 2.207 tỷ đồng (đạt 71% KH năm, 134% so với cùng kỳ năm 2017) và thu hút đầu tư được 10 dự án với diện tích đất cho thuê 52,02ha, giá trị dòng tiền thu về một lần tạm tính là 22,92 triệu USD và giá trị thu về hàng năm tạm tính là 301.334 USD. Bên cạnh với việc đầu tư có hiệu quả thì việc sử dụng vốn linh hoạt, an toàn cũng góp phần vào thành công của IDICO trong năm 2018. Vốn chủ sở hữu của toàn Tổng công ty là 4.088 tỷ đồng, tăng 107,63% so với năm 2017, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu toàn Tổng công ty đạt 15,8%, có 08/11 đơn vị thành viên chia cổ tức năm 2017 với mức từ 6%-30%.

Để tiếp tục phát triển ổn định, bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, năm 2019 IDICO vẫn duy trì các lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống và có thế mạnh như: Khu công nghiệp, khu đô thị – nhà ở, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải,…). Song song với việc quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, IDICO sẽ tập trung hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước và niêm yết cổ phiếu IDC trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong Quý I/2019.

Ông Nguyễn Cao Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát TCT IDICO phát biểu tại Hội nghị

Trước những kết quả đạt được trong thời gian chuyển đổi mô hình hoạt động mới của IDICO, ông Nguyễn Cao Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty đã tin tưởng và đánh giá cao sự điều hành doanh nghiệp của đội ngũ quản lý Tổng công ty IDICO và các đơn vị thành viên. Ban Kiểm soát cũng thống nhất với kế hoạch năm 2019 do Ban điều hành IDICO và các đơn vị thành viên đề ra để trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp sắp đến.

Ông Ninh Mạnh Hồng – Chủ tịch HĐQT TCT IDICO phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, ông Ninh Mạnh Hồng – Chủ tịch HĐQT IDICO nhấn mạnh: Tổng công ty cần có sự điều chỉnh, bổ sung cơ chế sử dụng nguồn vốn để đạt hiệu quả cao. Các đơn vị thành viên cần mạnh dạn đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn để phát triển tối đa nguồn lực, thế mạnh riêng của mình, từ đó tạo đà phát triển đơn vị và thúc đẩy phát triển toàn Tổng công ty một cách ổn định, bền vững hơn nữa.

– Tổng công ty IDICO –

taihuynh1412
About taihuynh1412

No Comments

Leave a Comment

HOTLINE: 0906 986 589
NĂM 2018 DOANH THU IDICO ĐẠT 111% KẾ HOẠCH ĐỀ RA